Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

O Programie
Program Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 roku to pierwszy strategiczny dokument dotyczący rozwoju stołecznej kultury. PRK wyznacza kierunki polityki kulturalnej miasta, której głównym zadaniem jest podniesienie rangi i roli kultury w rozwoju stolicy.

Demokratyczny rodowód

PRK jest wyjątkowy, ponieważ uspołeczniania procesy decydowania o kulturze. Dokument powstał dzięki zaangażowaniu i przy współudziale środowisk pozarządowych i ludzi kultury.
Ostateczna wersja dokumentu wypracowana została wspólnymi siłami teoretyków i praktyków kultury oraz pracowników urzędu. Następnie została oddana w ręce mieszkańców w procesie konsultacji społecznych.

Lista osób, które zaangażowały się w tworzenie programu znajduje się w Raporcie z konsultacji społecznych PRK

Etapy powstawania PRK

1. Opracowanie tzw. Białej Księgi metodą foresight ponad 120 osób (aktywistów, animatorów kultury, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, nauki, etc.) tworzyło scenariusze przyszłości dla warszawskiej kultury.
2. Warsztaty dla urzędników podnoszące wiedzę o nowoczesnych mechanizmach zarządzania kulturą.
3. Powołanie zespołu konsultacyjnego, który pracował nad ostateczną wersją programu. Stworzyły go 22 osoby reprezentujące kulturę instytucjonalną, nieinstytucjonalną, akademicy, publicyści, urzędnicy.
4. Konsultacje społeczne – prowadzone drogą elektroniczną oraz w formie warsztatów, debat, indywidualnych rozmów (wpłynęło ponad 700 uwag).

Zajrzyj do programu, to da się czytać!

Nowatorski i otwarty proces budowania dokumentu wpłynął na jego formę, PRK kładzie mocny nacisk na zaangażowanie obywateli w kulturę jako twórców i odbiorców, a zatem jego forma i język są zrozumiałe i przystępne.

Priorytety

1. Rozwój nieskrępowanej twórczości i rozszerzanie oferty kulturalnej, którym towarzyszy rozwój infrastruktury kulturalnej;
2. Zwiększanie uczestnictwa w kulturze mieszkańców całej Warszawy, z czym wiąże się rozwijanie edukacji kulturalnej oraz wspieranie aktywności społecznej i wykorzystanie nowych technologii;
3. Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury, które kształtuje swą współczesną tożsamość i docenia swoje korzenie.

Przykładowe rozwiązania

1. Budżety zadaniowe i przejrzysty system finansowania kultury.
2. Wieloletnie planowanie działań przez instytucje kultury.
3. Ekspercki system oceniania projektów w konkursach dotacyjnych.
4. Włączenie sektora kreatywnego w realizację projektów partnerskich.
5. Systematyczne szkolenia kadr zarządzających kulturą.
6. Udostępnienie infrastruktury kulturalnej twórcom i organizacjom na podobnych zasadach, niezależnie od ich statusu prawnego.
7. Budowanie systemu informacji o kulturze, wykorzystującego nowe. technologie komunikacyjne, w tym udostępnienie mieszkańcom zdigitalizowanych zasobów kultury.