Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery
Mobilni w Kulturze – znamy wyniki naboru
 .
.
122 projekty zgłoszone do programu Mobilni w Kulturze, służącego rozwojowi potencjału środowisk kulturalnych i kompetencji kadr kultury, otrzymają wsparcie m.st. Warszawy. Dotacje kierowane są w szczególności do osób zajmujących się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Finansowany ze środków miasta Program spotkał się z wyjątkowym zainteresowaniem - zgłoszono do niego [826 wniosków. - Warszawscy twórcy zaskoczyli nas różnorodnością pomysłów. Złożone wnioski dotyczyły chyba każdej istniejącej dziedziny sztuki i działalności artystycznej - mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej. - Chcielibyśmy móc wesprzeć wszystkich, bo wiemy jak trudna jest obecnie sytuacja ludzi kultury. Musieliśmy jednak dokonać wyboru, co okazało się ogromnym wyzwaniem przy tak dużej liczbie wartościowych projektów – dodaje.
Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 122 zwycięskie projekty. Doceniono m.in te zaangażowane społecznie, np. odwołujące się do problemów różnych grup zagrożonych wykluczeniem (osób starszych, imigrantów itp.), a także działania interdyscyplinarne, łączące walory artystyczne z tematyką ekologiczną, czy pomysły na sztukę dostępną – tworzoną z myślą o osobach, które na co dzień nie mają możliwości korzystania z oferty kulturalnej.

Założeniem programu Mobilni w Kulturze było udzielenie wsparcia warszawskim przedstawicielom środowiska kultury, prowadzącym działania kulturalne, edukacyjne i upowszechnieniowe (także w Internecie), tworzącym koncepcje twórcze oraz rozwijającym kompetencje związane z działalnością kulturalną. Chodziło szczególnie o osoby zajmujące się działalnością kulturalną, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
Cieszymy się, że nagrodzone pomysły będą mogły być realizowane już wkrótce, a twórcy niebawem otrzymają tak potrzebne im wsparcie – podkreśla dyrektor Machnowska-Góra.

Już na początku sierpnia rozpocznie się etap zawierania umów i uruchomione zostaną pierwsze wypłaty dotacji.
Wnioskodawcy mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości do 5000, 7000 lub 9000 zł. Realizacja działań będzie możliwa od momentu potwierdzenia przyjęcia pomocy (najwcześniej od 3 sierpnia) do 31 października.

Z wynikami naboru można zapoznać się na stronie Programu.