Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Ukazał się Raport z działalności Animatorów Kultury (marzec – czerwiec 2017)
Jak działają Animatorzy Kultury ? Można dowiedzieć się z ogłoszonego właśnie najnowszego Raportu, obejmującego okres od marca do czerwca 2017 r. Każdy z Animatorów działa na jednym z podobszarów kryzysowych wskazanych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji. Zakładanym długofalowym rezultatem ich pracy jest zwiększona aktywność kulturalno-społeczna mieszkańców, co ma oddziaływać na poprawę jakości życia oraz budowę pozytywnego wizerunku obszaru rewitalizacji. W perspektywie krótkoterminowej praca Animatorów Rewitalizacji umożliwia lepsze planowanie i powiązanie działań prowadzonych w ramach ZPR.Więcej: rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykul/animatorzy._raport_z_dzialan_marzec-czerwiec_2017.pdf