Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Konsultacje społeczne programów dotyczących zarządzania instytucjami oraz wsparcia twórczości
W 2015 roku Biuro Kultury zaprosiło do współpracy ekspertów, którzy przygotowali projekty dokumentów operacyjnych wdrażających PRK w dwóch obszarach: zarządzanie i kreacja. Celem było wypracowanie rekomendacji dotyczących wprowadzania dobrych praktyk,
nowych reguł czy narzędzi do realizacji długofalowej polityki kulturalnej, dotyczącej m.in. instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz twórców.
Zgodnie z rekomendacją Zespołu Sterującego PRK, prace rozpoczął zespół badaczy Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, kierowany przez prof. Jerzego Hausnera.
Zespołowi zlecono przeprowadzenie analizy efektywności polityki kulturalnej Miasta w odniesieniu do instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych i przygotowanie rekomendacji w obszarze zarządzanie.

Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie: obszar instytucje kultury

Równolegle, zgodnie z kolejną rekomendacją Zespołu Sterującego PRK, do współpracy zaproszono zespół badaczy z DeLab Uniwersytetu Warszawskiego oraz redaktora Edwina Bendyka.
Zadaniem tego zespołu eksperckiego było zdiagnozowanie potencjału twórczego w Warszawie, przegląd istniejących form jego wsparcia oraz przygotowanie rekomendacji w obszarze kreacja.

Rozwój potencjału twórczego oraz wsparcie twórców.


W 2016 roku zorganizowaliśmy konsultacje społeczne obu projektów. Dziękujemy wszystkim podmiotom, jak i osobom indywidualnym, które wzięły udział w spotkaniach oraz przekazały swe uwagi, sugestie i komentarze.

Raport z konsultacji