Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Społeczna Rada Kultury
Społeczna Rada Kultury, która pełni funkcję doradczą przy Prezydencie, konsultuje założenia polityki kulturalnej m.st. Warszawy, opiniuje programy operacyjne oraz promuje działania podejmowane w ramach PRK. Społeczną Radę Kultury powołuje Prezydent. W jej skład wchodzą twórcy, aktywiści oraz eksperci o istotnym dla Warszawy dorobku i sprawdzonych kompetencjach, wyłonieni po uwzględnieniu opinii środowisk kulturalnych. Społeczna Rada Kultury działa na podstawie regulaminu organizacyjnego określonego przez Prezydenta.

Pierwsza kadencja Społecznej Rady Kultury wygasła w 2015 roku. Z dniem 14 czerwca 2016 Prezydent m.st. Warszawy powołała nową Radę w składzie: Mirosław Bałka, Marek Chodaczyński, Zofia Dworakowska, Joanna Grotkowska, Paweł Kos-Nowicki, Małgorzata Omilanowska, Paweł Pawlikowski i Ewa Rewers.

SRK 2016 - 2019

Mirosław Bałka
W latach 1980-85 studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był...
więcej
Marek Chodaczyński
(KDS ds. Kultury) jest dyplomowanym reżyserem teatralnym, od wielu lat czynnie uczestnicz...
więcej
Zofia Dworakowska
Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Wydziału Wiedzy o Teatrze Akadem...
więcej
Joanna Grotkowska
(KDS ds. Muzyki) jest dziennikarką i krytykiem muzycznym. W 1991 roku objęła stanowisko...
więcej
Paweł Kos - Nowicki
Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Jest cenionym interpretatorem muz...
więcej
Małgorzata Omilanowska
historyczka sztuki
Profesor nauk humanistycznych, od 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedz...
więcej
Paweł Pawlikowski
reżyser
Na emigracji (Wlk. Brytania) od 14 roku życia. Jego film "Ostatnie wyjście" nagrodzono...
więcej
Ewa Rewers
Profesor, kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, filozof i te...
więcej