Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Społeczna Rada Kultury
Społeczna Rada Kultury, która pełni funkcję doradczą przy Prezydencie, konsultuje założenia polityki kulturalnej m.st. Warszawy, opiniuje programy operacyjne oraz promuje działania podejmowane w ramach PRK. Społeczną Radę Kultury powołuje Prezydent. W jej skład wchodzą twórcy, aktywiści oraz eksperci o istotnym dla Warszawy dorobku i sprawdzonych kompetencjach, wyłonieni po uwzględnieniu opinii środowisk kulturalnych. Społeczna Rada Kultury działa na podstawie regulaminu organizacyjnego określonego przez Prezydenta.

Pierwsza kadencja Społecznej Rady Kultury wygasła w 2015 roku, druga 13 czerwca tego roku. Prezydent Warszawy ogłosił nabór na członków SRK kolejnej kadencji, który potrwa do 10 lipca.

SRK 2016 - 2019

Mirosław Bałka
W latach 1980-85 studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był...
więcej
Mikołaj Ziółkowski
promotor kultury i twórca agencji Alter Art, która od lat organizuje największe wydarze...
więcej
Zofia Dworakowska
absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i WOT Akademii Teatralnej im. A. Ze...
więcej
Ewa Rewers
Profesor, kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, filozof i te...
więcej
Paweł Pawlikowski
reżyser, jego film "Ostatnie wyjście" (2000) nagrodzono wieloma międzynarodowymi wyró...
więcej
Małgorzata Omilanowska
Profesor nauk humanistycznych, od 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedz...
więcej
Paweł Kos - Nowicki
Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Jest cenionym interpretatorem muz...
więcej
Joanna Grotkowska
(KDS ds. Muzyki) jest dziennikarką i krytykiem muzycznym. W 1991 roku objęła stanowisko...
więcej
Marek Chodaczyński
(KDS ds. Kultury) jest dyplomowanym reżyserem teatralnym, od wielu lat czynnie uczestnicz...
więcej
Sławomira Łozińska
aktorka, menadżer kultury. Absolwentka warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatraln...
więcej