Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Zespół Sterujący
Zespół Sterujący jest eksperckim ciałem powoływanym przez Prezydenta. W skład zespołu wchodzą eksperci z różnych dziedzin i środowisk, praktycy i teoretycy kultury, zarządzania, prawa i finansów publicznych. Do zadań Zespołu Sterującego należy opracowanie projektów programów operacyjnych oraz przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji rozstrzygnięć w strategicznych sprawach związanych z realizacją PRK. Zespół Sterujący działa na podstawie regulaminu organizacyjnego określonego przez Prezydenta.
Szczegółowe opracowywanie, wdrażanie i monitoring programów operacyjnych, projektów pilotażowych oraz innych działań może wymagać utworzenia dodatkowych zespołów tematycznych (grup roboczych) i powołania koordynatorów, którzy zajmą się poszczególnymi zagadnieniami wskazanymi przez Zespół Sterujący. Wdrażanie Programu Rozwoju Kultury będzie także wymagało zaangażowania miejskich i dzielnicowych instytucji kultury oraz komórek zajmujących się kulturą w dzielnicach.

Członkowie Zespołu Sterującego

Tomasz Thun - Janowski
Dyrektor Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy studiował polonistykę, teatrologię i fil...
więcej
Joanna Szwajcowska
Dr Joanna Szwajcowska, zastępca dyrektora w Biurze Kultury. Od lat związana zawodowo z o...
więcej
Tomasz Szlendak
Prof. dr hab. Tomasz Szlendak. Dyrektor Instytutu Socjologii UMK. Socjolog kultury i socjo...
więcej
Tomasz Makowski
Tomasz Makowski – bibliotekarz i historyk, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodnicząc...
więcej
Urszula Kropiwiec
Menedżerka kultury i tłumaczka z języka hiszpańskiego i francuskiego. Ukończyła stud...
więcej

Notatki i protokoły