Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Konkursy ofert na projekty kulturalne w 2019 roku ogłoszone
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku:

- Warszawskie kalendarium kultury; Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1844/2018 z dnia 27.11.2018 r. >>>

- Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy; Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1845/2018 z dnia 27.11.2018 r. >>>

- Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia; Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1846/2018 z dnia 27.11.2018 r. >>>

- Edukacja kulturalna odbiorczyń i odbiorców kultury oraz rozwój widowni; Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1847/2018 z dnia 27.11.2018 r. >>>

- Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski; Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1848/2018 z dnia 27.11.2018 r. >>>

- Rezydencje artystyczne w Warszawie; Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1849/2018 z dnia 27.11.2018 r. >>>