Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie – współprowadzone przez Miasto
Od 1 sierpnia 2018 roku m.st. Warszawa (razem z Polskim Towarzystwem Chemicznym) współprowadzi instytucję kultury – Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z siedzibą przy ul. Freta 16 (miejsce narodzin uczonej). Placówka będzie kontynuowała i rozwijała tradycje.) Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, które PTChem samodzielnie prowadziło od 1967 roku. Współprowadzenie instytucji wiąże się z zapewnieniem stabilnego finansowania ze środków m.st. Warszawy. Pozwoli instytucji skupić się zarówno na bieżącej działalności wystawienniczej, edukacyjnej czy wydawniczej jak i planować i realizować długofalowe strategie rozwoju Muzeum.


Więcej:
bip.warszawa.pl/NR/exeres/3F8244CC-A410-4AD6-BA07-67DE014D495D,frameless.htm
www.muzeum-msc.pl