Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Program rozwoju bibliotek – podsumowanie i plany na 2018 rok
W 2017 roku Biuro Kultury przyjęło dwa dokumenty dotyczące rozwoju warszawskich bibliotek publicznych: raport ekspertów „Biblioteki publiczne m. st. Warszawy. Diagnoza i rekomendowane zmiany” oraz Plan wykonawczy rozwoju bibliotek m.st. Warszawy, który jest efektem współpracy warszawskich środowisk bibliotecznych oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacji Kultury Dialogu.

Jedną z głównych rekomendacji planu było ujednolicenie systemu wynagradzania pracowników w bibliotekach całego miasta. W 2017 roku przeprowadzono wartościowanie stanowisk w wyniku czego w 2018 roku zostaną ujednolicone stanowiska pracy we wszystkich bibliotekach, a wynagrodzenia bibliotekarzy wzrosną do 77-86% mediany rynkowej. Z 350 różnych stanowisk pracy stworzono 55 stanowisk jednakowych dla wszystkich dzielnic. Stanowiska te zostały podzielone na cztery grupy w zależności od obowiązków z nimi związanych. Dla każdego ze stanowisk zaproponowano płacę według przygotowanego algorytmu. Do tej pory wartościowanie stanowisk wprowadzono w 6 bibliotekach (I kwartał 2018).

Plany na ten rok to również nowa spójna dla wszystkich bibliotek dzielnicowych identyfikacja wizualna, wspólny portal i jedna karta biblioteczna oraz system szkoleń dla kadry kierowniczej i bibliotekarzy.

Na podniesienie wynagrodzeń m.st. Warszawa zarezerwowało w budżecie na 2018 rok 10 mln zł, a na działania programowe 1,5 mln zł.