Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Wnioski do Funduszu Animacji Kultury – na rok 2018
Zdjęcie z projektu dofinansowanego z Funduszu Animacji Kultury 2017, zrealizowanego w DK Zacisze
Jeszcze do 15 stycznia br., do godz. 15.00 można składać w Biurze Kultury wnioski do Funduszu Animacji Kultury na rok 2018. O dofinansowanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej mogą ubiegać się dzielnicowe domy kultury.

Celem głównym Funduszu Animacji Kultury 2018 dla zadania nr 1 i nr 2 jest wzmacnianie postaw sprzyjających wzajemnemu szacunkowi między przedstawicielami różnych narodowości i kultur, zachęcanie reprezentantów różnych społeczności, środowisk i nacji do wspólnych działań oraz przeciwdziałanie różnym (także werbalnym) formom przemocy na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym lub wyznaniowym.
Dofinansowane projekty będą realizowane w okresie od kwietnia do grudnia 2018 r.

Koordynatorem Funduszu Animacji Kultury jest Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
i Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw edukacji kulturalnej.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeń znajdują się na stronie stronie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.