Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Rodzaj instytucji: muzeum
Rynek Starego Miasta 20 Warszawa (mapa)
zamknij
+ 48 22 831 40 61
sekretariat@muzeumliteratury.pl
www.muzeumliteratury.pl
Muzeum Adama Mickiewicza, powołane w 1950 roku, rozpoczęło działalność w 1952 roku, a na jego siedzibę przeznaczono dwie zabytkowe kamienice przy Rynku Starego Miasta: balcerowską i orlemusowską, których wnętrza przystosowano do potrzeb wystawienniczych. Od 14 grudnia 1971 roku Muzeum funkcjonuje pod nazwą Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i z placówki o charakterze biograficznym stało się muzeum typu historyczno-literackiego. Kolekcja Muzeum stale powiększała się o kolejne mickiewicziana i zbiory pisarzy dwudziestowiecznych.

Celem i zadaniem Muzeum Literatury jest wszechstronne zainteresowanie się i otoczenie opieką spuścizn i pamiątek związanych z literaturą polską, jej twórcami, a także szeroko pojętym życiem literackim w Polsce w sensie terytorialnym i historycznym. Jest nim również upowszechnianie w szerokim zakresie wiedzy o poszczególnych pisarzach, życiu literackim i literaturze polskiej od początków jej istnienia po dzień dzisiejszy. Wystawy muzealne adresowane są do młodzieży szkolnej, miłośników literatury i miłośników twórczości poszczególnych pisarzy.

Zbiory Muzeum: rękopisy, książki, dzieła sztuki, dokumentacja fotograficzna i dźwiękowa są systematycznie powiększane, opracowywane i udostępniane publiczności. Publikowane są katalogi zbiorów i wystaw, a od 1959 roku ukazuje się wydawnictwo „Blok - Notes Muzeum Literatury”. Muzeum posiada w swoim dorobku także druki bibliofilskie. Muzeum Literatury prowadzi szeroką współpracę z muzeami krajowymi i zagranicznymi, czego wyrazem są liczne wspólne przedsięwzięcia promujące polską literaturę i kulturę.

źródło: muzeumliteratury.pl

Zobacz też

Muzeum Fryderyka Chopina
muzeum
Muzeum Sue Ryder
muzeum
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
muzeum, instytucja edukacyjna, instytucja badawcza, organizator wydarzeń

Wiadomości

Rzeczywistość muzealna zostanie przesunięta! "Making of" wystawy
Muzeum Literatury informuje:

"Jak powstaje wystawa? Zdradzamy kulisy, zapraszamy do kuchni…

Jesienią tego roku w Muzeum Literatury otwieramy wystawę poświę...
Pokaz nowo zakupionych rękopisów Mickiewicza, Sienkiewicza i Dąbrowskiej
Otwarcie pokazu rękopisów 23 października 2012 roku o godz. 12.00 w sali audiowizualnej Muzeum Literatury, Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie.

Zaprezentowane zostaną nowo zak...
1 2 3

Facebook